Často kladené otázky (FAQ)

2. Jak zjistíte, že webové stránky nebo server spadly?

Ping testy selžou, když:

 • Je váš server nepřístupný přes Internet nebo
 • Uplyne časová prodleva ping požadavku

Testy webového serveru selžou, když:

 • Je váš webový server nepřístupný přes Internet nebo
 • Váš webový server nefunguje, to znamená, že se nemůžeme připojit k portu 80 nebo
 • Webový server běží ale neodpovídá na požadavky nebo vrací chybné HTTP odpovědi (podle HTTP specifikace).

Testy TCP portů selžou, když:

 • Je váš server nepřístupný přes Internet nebo
 • Váš server nefunguje, to znamená, že se nemůžeme připojit k určenému portu

Testy webových stránek selžou, když:

 • URL není přístupná přes Internet nebo
 • Uživatelské jméno/heslo nebylo zadáno nebo je naplatné nebo
 • Požadovaná klíčová slova nejsou ve stránce obsažena nebo
 • Vyloučená klíčová slova se ve stránce objevují