Έκπτωση

Ποσοστό εκπτώσεων δίνεται με βάση το βασικό μηνιαίο τέλος. Όσους περισσότερους ελέγχους αγοράζετε, τόσο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης θα έχετε.

Βασικό Μηνιαίο Δωρεάν Έκπτωση Ποσότητας
< Kč 20.00 -
>= Kč 20.00 5%
>= Kč 50.00 10%
>= Kč 100.00 15%
>= Kč 250.00 20%
>= Kč 500.00 25%
>= Kč 1000.00 30%
>= Kč 2500.00 35%
>= Kč 5000.00 40%

Η έκπτωση συμβολαίου δίδεται, αν προπληρώσετε μεγαλύτερη περίοδο.

Περίοδος συμβολαίου Έκπτωση Συμβολαίου
Μηνιαία -
Τριμηνιαία 5%
Εξαμηνιαία 10%
Ετήσια 15%

Έκπτωση μεταπωλητή: Οι μεταπωλητές απολαμβάνουν επιπροσθέτως 15% έκπτωση επί των τιμών λιανικής.

Πολλαπλές εκπτώσεις θα παρέχονται ταυτόχρονα αν ικανοποιείτε πολλαπλές προϋποθέσεις.