ส่วนลด

น้ำหนักของส่วนลด จะได้รับตามฐานของค่าบริการรายเดือน หากบัญชีคุณมีการใช้งานการทดลองใช้มาก คุณก็จะได้รับส่วนลดมาก

ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน ส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก
< Kč 20.00 -
>= Kč 20.00 5%
>= Kč 50.00 10%
>= Kč 100.00 15%
>= Kč 250.00 20%
>= Kč 500.00 25%
>= Kč 1000.00 30%
>= Kč 2500.00 35%
>= Kč 5000.00 40%

ส่วนลดตามสัญญา จะได้รับเมื่อคุณชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน

ระยะสัญญา ส่วนลดจากระยะสัญญาที่ใช้
ทุกเดือน -
ราย 3 เดือน 5%
ราย 6 เดือน 10%
รายปี 15%

ส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย: ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับส่วนลด 15% จากราคาปกติ

ส่วนลดเพิ่มเติมยังมีอีกถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์