คำถามที่ถามบ่อย

8. ทำไมฉันถึงได้รับการแจ้งเตือนผิดลำดับ (แจ้งเตือน UP ก่อนและจึงตามด้วย DOWN)

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าเมล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งหมายถึง:

  • ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกับที่กำลังทำการ Monitoring อยู่ หรือ
  • ระบบเมล์ของคุณอยู่คนละเครื่องกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังตรวจสอบสถานะอยู่ แต่เกิดปัญหาในระดับเครือข่ายซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ระบบตรวจสอบสถานะจะพบว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์คุณขัดข้อง ระบบเมล์ของเราจะพยายามส่งข้อความแจ้งเตือน DOWN แต่ว่าไม่สามารถส่งได้ ทำให้ข้อความนี้ถูกเก็บไว้ในคิวของระบบเมล์เพื่อทำการส่งซ้ำใหม่เป็นระยะ ๆ

ในทางตรงกันข้าม เมื่อเว็บไซต์หรือระบบเมล์ของคุณใช้งานได้อีกครั้ง ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ของเราจะสามารถส่งการแจ้งเตือน UP ให้คุณได้ทันที ในขณะที่ข้อความแจ้งเตือน DOWN ยังรออยู่ในคิวเพื่อรอการจัดส่งอยู่

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการเพิ่มอีเมล์ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับคุณ เช่น @yahoo.com, @hotmail.com ข้อความที่ส่งไปยังอีเมล์ดังกล่าวจะถูกส่งในลำดับที่ถูกต้อง