คำถามที่ถามบ่อย

5. คุณเลือกใช้งานการแจ้งเตือน pop-up แบบใด

สิ่งทีต้องคำนึงเมื่อเลือกใช้บริการการแจ้งเตือนแบบ pop-up คือ ราคา การให้บริการดูแลลูกค้า และ คุณสมบัติการใช้งานต่างๆ โดยเลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด โดยสามารถดูการเปรียบเทียบบริการเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจได้

Pushbullet Pushover Prowl
Free
Android
iOS
Desktop หรือ แพลทฟอร์มอื่นๆ
การตอบรับข้อความแจ้งเตือน