Chiết khấu

Chiết khấu số lượng dựa trên phí hàng tháng. Mua nạp thêm càng nhiều test, bạn sẽ được hưởng chiết khấu càng cao.

Phí hàng tháng Khối lượng Chiết khấu
< Kč 20.00 -
>= Kč 20.00 5%
>= Kč 50.00 10%
>= Kč 100.00 15%
>= Kč 250.00 20%
>= Kč 500.00 25%
>= Kč 1000.00 30%
>= Kč 2500.00 35%
>= Kč 5000.00 40%

Chiết khấu hợp đồng tính trên thời hạn bạn đăng ký.

Thời hạn Hợp đồng Quy định Chiết khấu
Hàng tháng -
Hàng quý 5%
Nửa năm 10%
Hàng năm 15%

Chiết khấu đại lý Reseller: Reseller được hưởng thêm chiết khấu 15% trên giá bán lẻ.

Các khoản chiết khấu dành cho bạn phụ thuộc vào từng trường hợp.