Hỏi Đáp (FAQ)

19. Tôi đang dùng mạng T-Mobile USA và không thể nhận được SMS từ dịch vụ giám sát.

Trong vài tháng gần đây T-Mobile phát sinh một lỗi rất khó hiểu khi kết nối với các mạng điện thoại khác. Vì thế chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi gửi tin SMS tới mạng T-Mobile.

Chúng tôi đề xuất bạn nên dùng dịch vụ email-to-sms của T-Mobile để thay thế. Khi đó bạn có thể dùng số điện thoại dạng YOUR_PHONE_NUMBER@tmomail.net để nhận SMS. Bạn thử kiểm tra bằng cách gửi email đến địa chỉ này, nếu thấy hoạt động tốt thì bạn có thể thêm nó vào trong danh sách để nhận thông báo.